Badanie ciśnienia w gabinecie zabiegowym oraz badanie pola widzenia w gabinecie okulistycznym

Dla firm i instytucji

Informacja dla zakładów ubezpieczeń

Zakłady ubezpieczeń występujące o udostępnienie informacji o stanie zdrowia ubezpieczonego zobowiązane są do zapoznania się z treścią zarządzenia nr 1/2017 z dnia 11 maja 2017 r.  i złożenia oświadczenia o akceptacji warunków w formie pisemnej. Załączniki: Zarządzenie kierownika NZOZ Przychodnia Stary Zdrój sp. z o.o. w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.

Read more »