Oferta

Przedmiotem działania przychodni jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu:

 • praktyki lekarskiej, a w szczególności:
  • badań i porad lekarskich wykonywanych w gabinetach internistycznych oraz pediatrycznych,
  • promocji zdrowia,
  • szczepień ochronnych i innych działań zapobiegawczych,
  • orzekania o stanie zdrowia i czasowej niezdolności do pracy,
  • działalności gabinetu zabiegowego,
  • opieki nad kobietą ciężarną, jej porodem, połogiem oraz nad noworodkiem,
  • działalności pracowni diagnostycznych w tym laboratoriów analitycznych,
  • opieki nad dziećmi i młodzieżą szkolną,
  • prowadzenia leczenia specjalistycznego oraz wykonywania zabiegów i badań diagnostycznych wykraczających poza możliwości leczenia podstawowego,
  • udzielania konsultacji specjalistycznych pacjentom skierowanym w ramach kontroli nad orzecznictwem lekarskim,
 • praktyki stomatologicznej,
 • działalności pielęgniarek i położnych,
 • bezpłatnych programów profilaktycznych.

W naszej siedzibie mamy dostęp do:

 • poradni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej: lekarz internista i pediatra,
 • pielęgniarka i położna środowiskowa,
 • poradni chirurgii ogólnej,
 • poradni chorób płuc i gruźlicy,
 • poradni ginekologiczno-położniczej,
 • poradni neurologicznej,
 • poradni okulistycznej i leczenia zeza,
 • poradni ortopedii i traumatologii narządów ruchu,
 • poradni otolaryngologicznej,
 • pracowni audiologicznej,
 • pracowni diagnostyki laboratoryjnej,
 • pracowni EKG,
 • pracowni rentgenodiagnostyki,
 • gabinetu zabiegowego,
 • punktu szczepień.