Informacja dla zakładów ubezpieczeń

Zakłady ubezpieczeń występujące o udostępnienie informacji o stanie zdrowia ubezpieczonego zobowiązane są do zapoznania się z treścią zarządzenia nr 1/2017 z dnia 11 maja 2017 r.  i złożenia oświadczenia o akceptacji warunków w formie pisemnej.

Załączniki: