Badanie ciśnienia w gabinecie zabiegowym oraz badanie pola widzenia w gabinecie okulistycznym

Posts Tagged “pogotowie ratunkowe”

Nocna oraz świąteczna pomoc lekarska i pielęgniarska

Nocna oraz świąteczna pomoc lekarska i pielęgniarska

Uwaga! Od dnia 1 października 2017 r. świadczenia medyczne w zakresie nocnej oraz świątecznej opieki zdrowotnej realizowane będą w Specjalistycznym Szpitalu im. Sokołowskiego w Wałbrzychu przy ulicy Sokołowskiego 4.

Read more »